Search Words ...

Absenteeism Meaning In Marathi Absenteeism मराठी अर्थ

Absenteeism – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absenteeism in Marathi

Absenteeism = अनुपस्थिति

Synonyms of Absenteeism in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absenteeism

चांगल्या कारणाशिवाय नियमितपणे कामापासून किंवा शाळेपासून दूर राहण्याचा सराव.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absenteeism Example Sentences

1. high levels of absenteeism caused by low job motivation

कमी नोकरीच्या प्रेरणेमुळे उच्च पातळीवरील अनुपस्थिती

Image:

Word-Image