Search Words ...

Absence Meaning In Marathi Absence मराठी अर्थ

Absence – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absence in Marathi

Absence = अनुपस्थिती

Synonyms of Absence in Marathi

उपस्थित नसणे, गैरहजर राहणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absence

एखाद्या ठिकाण किंवा व्यक्तीपासून दूर असण्याची स्थिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absence Example Sentences

1. the letter had arrived during his absence

त्याच्या अनुपस्थितीत पत्र आले होते

Image:

Word-Image