Search Words ...

Absconding Meaning In Marathi Absconding मराठी अर्थ

Absconding – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absconding in Marathi

Absconding = फरार

Synonyms of Absconding in Marathi

सुटका, बोल्ट, बाहेर साफ, पळून, बंद, उड्डाण, उड्डाण, उड्डाण, उड्डाण,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absconding

त्वरीत आणि गुप्तपणे सोडा, सामान्यत: ताब्यातून सुटण्यासाठी किंवा अटक टाळण्यासाठी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absconding Example Sentences

1. the barman absconded with a week's takings

आठवडाभर पैसे देऊन हा फरार फरार झाला

Image:

Word-Image