Search Words ...

Abscess Meaning In Marathi Abscess मराठी अर्थ

Abscess – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abscess in Marathi

Abscess = अनुपस्थिति

Synonyms of Abscess in Marathi

अल्सरेशन, गळू, उकळणे, फोड, घसा, पुस्टूल, कार्बंक्ल, मुरुम, स्पॉट, पापुले, व्हेन, व्हाइटलॉ, वेसिनेक, फ्युर्नकल, कॅन्कर,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abscess

शरीराच्या ऊतींमधील एक सूजलेला क्षेत्र, ज्यामध्ये पू जमा होते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abscess Example Sentences

1. once the abscesses burst, they usually discharge for several days before gradually healing up

एकदा फोडा फुटला की हळू हळू बरे होण्याआधी ते कित्येक दिवस डिस्चार्ज करतात

Image:

Word-Image