Search Words ...

Abrogate Meaning In Marathi Abrogate मराठी अर्थ

Abrogate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abrogate in Marathi

Abrogate = रद्द करा

Synonyms of Abrogate in Marathi

रद्द करणे, रद्द करणे, रद्द करणे, उलथणे, आच्छादित करणे, अधिलिखित करणे, रद्द करणे, रद्द करणे, खंडित करणे, रद्द करणे, रद्द करणे, निरर्थक, निरर्थक, नकारणे, विरघळणे, काउंटरमंड, व्हेटो, रद्द करणे, निरर्थक घोषित करणे, बंद करणे, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abrogate

रद्द करा किंवा रद्द करा (कायदा, हक्क किंवा औपचारिक करार)

टाळा (एक जबाबदारी किंवा कर्तव्य)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abrogate Example Sentences

1. a proposal to abrogate temporarily the right to strike

संप करण्याचा अधिकार तात्पुरता रद्द करण्याचा प्रस्ताव

2. we believe the board is abrogating its responsibilities to its shareholders

आम्हाला विश्वास आहे की बोर्ड आपल्या भागधारकांवरील जबाबदा ab्या रद्द करीत आहे

Image:

Word-Image