Search Words ...

Abroad Meaning In Marathi Abroad मराठी अर्थ

Abroad – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abroad in Marathi

Abroad = परदेशात

Synonyms of Abroad in Marathi

समुद्राच्या पलीकडे, समुद्राच्या पलीकडे, देशाबाहेर, परदेशात, परदेशी भागात, दुसर्‍या देशात, परदेशी देशात, परदेशी देशात, एका परदेशी देशात,, दूर आणि सर्वत्र, सर्वत्र, येथे, तेथे आणि सर्वत्र, सर्व दिशेने, , , ,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abroad

परदेशात किंवा देशांमध्ये.

वेगवेगळ्या दिशेने; विस्तृत क्षेत्रात.

दारेबाहेर.

खुणा विस्तृत; चुकून.

परदेशी देश सामूहिक विचार केला.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abroad Example Sentences

1. we usually go abroad for a week in May

आम्ही सहसा मे मध्ये एका आठवड्यासाठी परदेशात जातो

2. millions of seeds are annually scattered abroad

लाखो बियाणे दरवर्षी परदेशात विखुरल्या जातात

3. few people ventured abroad from their warm houses

काही लोक त्यांच्या उबदार घरातून परदेशात प्रवास करतात

4.

5. servicemen returning from abroad

परदेशातून परत येत असलेले सैनिक

Image:

Word-Image