Search Words ...

Abreast Meaning In Marathi Abreast मराठी अर्थ

Abreast – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abreast in Marathi

Abreast = बराच

Synonyms of Abreast in Marathi

शेजारी, बाजूने, पातळी, अबीम, स्तरावर, एकमेकांच्या बाजूला, खांद्याला खांदा लावा, एक गाल बघा, ,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abreast

शेजारी शेजारी आणि त्याच प्रकारे तोंड.

सोबत किंवा अगदी काहीतरी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abreast Example Sentences

1. the path was wide enough for two people to walk abreast

दोन लोक बराच चालत जाण्यासाठी वाट इतका विस्तृत होता

2. the cart came abreast of the Americans in their rickshaw

त्यांची कार त्यांच्या अमेरिकेत रिक्षात होती

Image:

Word-Image