Search Words ...

Abrasion Meaning In Marathi Abrasion मराठी अर्थ

Abrasion – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abrasion in Marathi

Abrasion = अब्राहम

Synonyms of Abrasion in Marathi

खाली परिधान करणे, परिधान करणे, धूप, खरवडून काढणे, गंज घेणे, दूर खाणे, चाफणे, घासणे, काढून टाकणे, उडणे, निर्वासन,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abrasion

काहीतरी काढण्यासाठी किंवा परिधान करण्याची प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abrasion Example Sentences

1. the metal is resistant to abrasion

धातू घर्षण प्रतिरोधक आहे

Image:

Word-Image