Search Words ...

Above Meaning In Marathi Above मराठी अर्थ

Above – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Above in Marathi

Above = वर

Synonyms of Above in Marathi

, , च्यापेक्षा जास्त, जास्त, जास्त, जास्त, जास्त, जास्त आणि जास्त, पलीकडे, मागे टाकत, वरच्या दिशेने, शीर्षस्थानी, वरच्या बाजूस, एका उच्च ठिकाणी, उच्च ठिकाणी, उच्च वर, उच्च, वर, आकाशात, वर वर, एकाच्या मस्तकाच्या वर, वर, स्वर्गात, वर स्वर्ग,

Category : पूर्वस्थिती

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Above

स्पर्श केलेल्या नसलेल्या विस्तारित जागेत.

पेक्षा उच्च स्तरावर किंवा थरावर.

पेक्षा जास्त (निर्दिष्ट रक्कम, दर किंवा प्रमाण)

उच्च स्तरावर किंवा थरांवर.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Above Example Sentences

1. a display of fireworks above the town

शहराच्या वर फटाक्यांचे प्रदर्शन

2. bruises above both eyes

दोन्ही डोळे वर जखम

3. above sea level

समुद्रसपाटीच्या वर

4. place a quantity of mud in a jar with water above

वरच्या पाण्याने भांड्यात चिखल ठेवा

Image:

Word-Image