Search Words ...

Abound Meaning In Marathi Abound मराठी अर्थ

Abound – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abound in Marathi

Abound = विपुल

Synonyms of Abound in Marathi

विपुल व्हा, असंख्य व्हा, विपुलता आणा, उत्कृष्ट व्हा, भरभराट व्हा, भरभराट व्हा, जमिनीवर जाड व्हा,

Category : अकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abound

मोठ्या संख्येने किंवा प्रमाणात अस्तित्वात आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abound Example Sentences

1. rumors of a further scandal abound

पुढील घोटाळ्याची अफवा पसरली आहे

Image:

Word-Image