Search Words ...

Abortive Meaning In Marathi Abortive मराठी अर्थ

Abortive – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abortive in Marathi

Abortive = गर्भपात करणारी

Synonyms of Abortive in Marathi

अयशस्वी, विना-यशस्वी, व्यर्थ, नाकारलेले, व्यर्थ, निरुपयोगी, निरुपयोगी, कुचकामी, नि: शुल्क, , ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abortive

इच्छित परिणाम तयार करण्यात अयशस्वी.

(व्हायरस संसर्गाची) लक्षणे निर्माण करण्यात अयशस्वी.

गर्भपात होऊ शकतो किंवा परिणामी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abortive Example Sentences

1. an abortive attempt to overthrow the government

सरकार उलथून टाकण्याचा एक चुकीचा प्रयत्न

2. The deletion affected gene yajF with unknown function, but associated with genes involved in phage resistance through abortive infection.

हटवल्यामुळे जीन याजएफ अज्ञात फंक्शनवर परिणाम झाला, परंतु गर्भपात झालेल्या संसर्गाद्वारे फेजच्या प्रतिकारात सामील झालेल्या जीन्सशी संबंधित.

3. abortive techniques

गर्भपात करणारी तंत्रे

Image:

Word-Image