Search Words ...

Aborted Meaning In Marathi Aborted मराठी अर्थ

Aborted – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aborted in Marathi

Aborted = निरस्त

Synonyms of Aborted in Marathi

शेवट, थांबा, संपवा, कॉल बंद करा, लहान कापून घ्या, बंद करा, बंद करा, अटक करा, निलंबित करा, तपासणी करा, निरस्त करा, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aborted

(गर्भ) गर्भपात करा किंवा घ्या

एखादी समस्या किंवा फॉल्टमुळे अकाली शेवट आणा.

फ्लाइट, स्पेस मिशन किंवा अन्य एंटरप्राइझ रद्द करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aborted Example Sentences

1. the decision to abort the fetus

गर्भाचा त्याग करण्याचा निर्णय

2. the flight crew aborted the take-off

फ्लाइट क्रूने टेक ऑफ रद्द केले

3.

Image:

Word-Image