Search Words ...

Abomination Meaning In Marathi Abomination मराठी अर्थ

Abomination – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abomination in Marathi

Abomination = तिरस्कार

Synonyms of Abomination in Marathi

बदनामी, भयपट, अश्लीलता, आक्रोश, शाप, छळ, वाईट, गुन्हेगारी, एकाधिकार, उल्लंघन, बगबेअर, शरीररचना, बेन,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abomination

घृणा किंवा द्वेष निर्माण करणारी एक गोष्ट.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abomination Example Sentences

1. concrete abominations masquerading as hotels

हॉटेल म्हणून मुखवटा घातलेले ठोस घृणास्पद

Image:

Word-Image