Search Words ...

Abominable Meaning In Marathi Abominable मराठी अर्थ

Abominable – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abominable in Marathi

Abominable = घृणास्पद

Synonyms of Abominable in Marathi

घृणास्पद, द्वेषपूर्ण, लज्जास्पद, लबाडीचा, तिरस्कार करणारा, तुच्छ, निंदनीय, शापित, शापित, डायबोलिक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abominable

नैतिक विद्रोह करण्यास कारणीभूत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abominable Example Sentences

1. the uprising was suppressed with abominable cruelty

उठाव घृणास्पद क्रौर्याने दडपला गेला

Image:

Word-Image