Search Words ...

Abolished Meaning In Marathi Abolished मराठी अर्थ

Abolished – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abolished in Marathi

Abolished = नामशेष

Synonyms of Abolished in Marathi

दूर करा, सुटका करा, स्क्रॅप करा, संपवा, थांबा, संपुष्टात आणा, निर्मूलन करा, संपुष्टात आणा, नष्ट करा, विनाश करा, टँप करा, नष्ट करा, पुसून टाका, विझवणे, तुरुंग, निर्वासन, उधळपट्टी,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abolished

औपचारिकपणे (सिस्टम, सराव किंवा संस्था) संपुष्टात आणा

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abolished Example Sentences

1. the tax was abolished in 1977

1977 मध्ये हा कर रद्द करण्यात आला

Image:

Word-Image