Search Words ...

Abolish Meaning In Marathi Abolish मराठी अर्थ

Abolish – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abolish in Marathi

Abolish = रद्द

Synonyms of Abolish in Marathi

दूर करा, सुटका करा, स्क्रॅप करा, संपवा, थांबा, संपुष्टात आणा, निर्मूलन करा, संपुष्टात आणा, नष्ट करा, विनाश करा, टँप करा, नष्ट करा, पुसून टाका, विझवणे, तुरुंग, निर्वासन, उधळपट्टी,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abolish

औपचारिकपणे (सिस्टम, सराव किंवा संस्था) संपुष्टात आणा

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abolish Example Sentences

1. the tax was abolished in 1977

1977 मध्ये हा कर रद्द करण्यात आला

Image:

Word-Image