Search Words ...

Aboard Meaning In Marathi Aboard मराठी अर्थ

Aboard – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aboard in Marathi

Aboard = जहाजात

Synonyms of Aboard in Marathi

, ,

Category : पूर्वस्थिती

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aboard

वर किंवा त्यामध्ये (जहाज, विमान, ट्रेन किंवा इतर वाहन)

जहाज, विमान, ट्रेन किंवा इतर वाहनात किंवा त्याद्वारे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aboard Example Sentences

1. I climbed aboard the yacht

मी याट वर चढलो

2. the plane crashed, killing all 158 people aboard

विमान कोसळले, त्यामध्ये सर्व 158 लोक ठार झाले

Image:

Word-Image