Search Words ...

Abnormal Meaning In Marathi Abnormal मराठी अर्थ

Abnormal – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abnormal in Marathi

Abnormal = असामान्य

Synonyms of Abnormal in Marathi

असामान्य, सामान्य, अप्रसिद्ध, अप्रत्यक्ष, निरुपयोगी, दुर्मिळ, वेगळ्या, अनियमित, विसंगती, विचलित, विचलित करणारा, विपरित, लहरी, विसंगत, विचित्र, विचित्र,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abnormal

सामान्य किंवा नेहमीच्या गोष्टीपासून विभक्त होणे, सामान्यत: अवांछनीय किंवा चिंताजनक मार्गाने.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abnormal Example Sentences

1. the illness is recognizable from the patient's abnormal behavior

आजारपण रुग्णाच्या असामान्य वागण्यावरून ओळखता येते

Image:

Word-Image