Search Words ...

Ablution Meaning In Marathi Ablution मराठी अर्थ

Ablution – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ablution in Marathi

Ablution = अभंग

Synonyms of Ablution in Marathi

साफ करणे, आंघोळ करणे, आंघोळ करणे, घासणे, शुध्दीकरण, धुणे, अंघोळ, शॉवर, शौचालय, भिजवणे, बुडवणे, डौश, लावेज, लेव्हेशन,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ablution

स्वतःला धुण्याची कृती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ablution Example Sentences

1. the women performed their ablutions

महिलांनी स्नान केले

Image:

Word-Image