Search Words ...

Abled Meaning In Marathi Abled मराठी अर्थ

Abled – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abled in Marathi

Abled = समर्थ

Synonyms of Abled in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abled

शारीरिक किंवा मानसिक क्षमतांची संपूर्ण श्रेणी असणे; अक्षम नाही

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abled Example Sentences

1. an astonishing company of abled and disabled dancers

सक्षम आणि अक्षम नर्तकांची एक आश्चर्यकारक कंपनी

Image:

Word-Image