Search Words ...

Able Meaning In Marathi Able मराठी अर्थ

Able – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Able in Marathi

Able = सक्षम

Synonyms of Able in Marathi

करण्यासाठी मोकळीक आहे, हुशार, हुशार, हुशार, कुशल, कुशल, निपुण, कुशल, कुशल, व्हर्चुओसो, तज्ञ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Able

सामर्थ्य, कौशल्य, साधन किंवा काहीतरी करण्याची संधी असणे.

बर्‍यापैकी कौशल्य, कौशल्य किंवा बुद्धिमत्ता असणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Able Example Sentences

1. he was able to read Greek at the age of eight

वयाच्या आठव्या वर्षी तो ग्रीक भाषा वाचू शकला

2. the dancers were technically very able

नर्तक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होते

Image:

Word-Image