Search Words ...

Ablaze Meaning In Marathi Ablaze मराठी अर्थ

Ablaze – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ablaze in Marathi

Ablaze = अबलाझ

Synonyms of Ablaze in Marathi

पेट, अग्नी, ज्वालांमध्ये, ज्वालाग्राही, ज्वलंत, प्रज्वलन, राग, अग्निमय, पेटलेले, पेटलेले, प्रज्वलित,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ablaze

तीव्रपणे जळत आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ablaze Example Sentences

1. his clothes were ablaze

त्याचे कपडे जळत होते

Image:

Word-Image