Search Words ...

Abiotic Meaning In Marathi Abiotic मराठी अर्थ

Abiotic – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abiotic in Marathi

Abiotic = अ‍ॅबिओटिक

Synonyms of Abiotic in Marathi

अविचारी, असंवेदनशील, जीवन नसलेले, जड, गतिहीन,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abiotic

जैविक ऐवजी शारीरिक; सजीव प्राण्यांपासून उत्पन्न झालेले नाही.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abiotic Example Sentences

1. abiotic chemical reactions

अ‍ॅबियोटिक रासायनिक प्रतिक्रिया

Image:

Word-Image