Search Words ...

Abiding Meaning In Marathi Abiding मराठी अर्थ

Abiding – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abiding in Marathi

Abiding = राहात आहे

Synonyms of Abiding in Marathi

चिरस्थायी, चिरस्थायी, दीर्घकाळ टिकणारी, आजीवन, सतत, उर्वरित, जिवंत, स्थिर, स्थिर, टिकाऊ, चिरस्थायी, शाश्वत, शाश्वत, न संपणारी, स्थिर, कायम, स्थिर, अपरिवर्तनीय, स्थिर, अपरिवर्तनीय,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abiding

(भावना किंवा स्मृती) बराच काळ टिकतो; टिकाऊ.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abiding Example Sentences

1. he had an abiding respect for her

तिचा तिच्याबद्दल मनापासून आदर होता

Image:

Word-Image