Search Words ...

Aberration Meaning In Marathi Aberration मराठी अर्थ

Aberration – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aberration in Marathi

Aberration = प्रजनन

Synonyms of Aberration in Marathi

विचलन, विचलन, विकृती, अनियमितता, फरक, विचलन, धार प्रकरण, विचित्रपणा, नकली, दुर्मिळता, विचित्रपणा, विषमता, कुतूहल,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aberration

सामान्य, नेहमीच्या किंवा अपेक्षित असलेल्या गोष्टींमधून निघून जाणे, सामान्यत: अशक्य असते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aberration Example Sentences

1. they described the outbreak of violence in the area as an aberration

त्यांनी या भागात झालेल्या हिंसाचाराच्या उद्रेकाचे विपरित वर्णन केले

Image:

Word-Image