Search Words ...

Aberrant Meaning In Marathi Aberrant मराठी अर्थ

Aberrant – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aberrant in Marathi

Aberrant = आबरंट

Synonyms of Aberrant in Marathi

विचलित करणारा, भिन्न करणारा, असामान्य, सामान्य, विसंगत, डिग्रेसिव्ह, अनियमित,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aberrant

स्वीकारलेल्या मानकातून निघत आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aberrant Example Sentences

1. this somewhat aberrant behavior requires an explanation

या काही प्रमाणात विचित्र वागणुकीचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे

Image:

Word-Image