Search Words ...

Abductor Meaning In Marathi Abductor मराठी अर्थ

Abductor – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abductor in Marathi

Abductor = अपहरणकर्ता

Synonyms of Abductor in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abductor

जो माणूस दुसर्‍या व्यक्तीला अपहरण करतो.

एक स्नायू ज्याचा आकुंचन शरीराच्या मध्यरेखापासून किंवा दुसर्‍या भागापासून अंग किंवा भागाकडे सरकतो. हातात, सखल किंवा पायाच्या विशिष्ट स्नायूंपैकी एक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abductor Example Sentences

1. she endured a two-hour ordeal at the hands of her abductors

तिने अपहरणकर्त्यांकडून दोन तासांचा त्रास सहन केला

2. She is recovering from a torn abductor muscle in her thigh.

तिच्या मांडीच्या फाटलेल्या अपहरणकर्त्याच्या स्नायूपासून ती बरे होत आहे.

Image:

Word-Image