Search Words ...

Abducted Meaning In Marathi Abducted मराठी अर्थ

Abducted – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abducted in Marathi

Abducted = अपहरण केले

Synonyms of Abducted in Marathi

नेणे, पकडणे, जप्त करणे, पकडणे, खंडणीसाठी धरून ठेवणे, ओलिस म्हणून घेणे, अपहृत करणे, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abducted

सक्तीने किंवा फसवणूकीने (कोणास) बेकायदेशीररित्या दूर नेले; अपहरण.

(स्नायूची) हालचाल (एक अंग किंवा भाग) शरीराच्या मध्यरेखापासून किंवा दुसर्या भागापासून दूर.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abducted Example Sentences

1. the millionaire who disappeared may have been abducted

गायब झालेल्या लक्षाधीशाचे अपहरण झाले असावे

2. the posterior rectus muscle, which abducts the eye

डोळ्याचे अपहरण करणार्‍या पाठीमागील गुदाशय स्नायू

Image:

Word-Image