Search Words ...

Abdomen Meaning In Marathi Abdomen मराठी अर्थ

Abdomen – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abdomen in Marathi

Abdomen = उदर

Synonyms of Abdomen in Marathi

पोट, आतडे, मध्यम, मध्यभागी, आतडे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abdomen

पाचक अवयव असलेल्या कशेरुकांच्या शरीराचा एक भाग; पोट. मानवांमध्ये आणि इतर सस्तन प्राण्यांमध्ये हे डायाफ्राम आणि ओटीपोटाद्वारे बांधलेले असते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abdomen Example Sentences

1. It is quite common to develop a vertical, pigmented line on the skin of the abdomen below the belly button, which fades later.

पोटातील बटणाच्या खाली उदरच्या त्वचेवर अनुलंब, रंगद्रव्य रेखा विकसित करणे अगदी सामान्य आहे, जे नंतर फिकट होते.

Image:

Word-Image