Search Words ...

Abbey Meaning In Marathi Abbey मराठी अर्थ

Abbey – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abbey in Marathi

Abbey = अबी

Synonyms of Abbey in Marathi

कॉन्व्हेंट, प्राइरी, कडी, चुंबकीय, नन्नी, धार्मिक घर, धार्मिक समुदाय,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abbey

भिक्षु किंवा ननच्या समुदायाद्वारे व्यापलेली इमारत किंवा इमारती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abbey Example Sentences

1. Friaries were occupied by friars, abbeys were headed by abbots, priories by priors.

पळुळांनी पळवाटांवर कब्जा केला होता, मठाधीशांचे मठाधिपती मठाधिपती होते, जेलमध्ये कैदी होते.

Image:

Word-Image