Search Words ...

Abattoir Meaning In Marathi Abattoir मराठी अर्थ

Abattoir – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abattoir in Marathi

Abattoir = कत्तलखाना

Synonyms of Abattoir in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abattoir

एक कत्तलखाना.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abattoir Example Sentences

1. Once in southern Europe, many animals are slaughtered in abattoirs using methods which are illegal in Britain.

एकदा दक्षिण युरोपमध्ये बर्‍याच प्राण्यांची कत्तल ब्रिटनमध्ये बेकायदेशीर पध्दतींचा वापर करुन कत्तल करण्यात येते.

Image:

Word-Image