Search Words ...

Abandonment Meaning In Marathi Abandonment मराठी अर्थ

Abandonment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abandonment in Marathi

Abandonment = त्याग

Synonyms of Abandonment in Marathi

दुर्लक्ष, स्ट्रँडिंग,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abandonment

सोडून किंवा सोडल्याची कृती किंवा वस्तुस्थिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abandonment Example Sentences

1. she had a feeling of utter abandonment and loneliness

तिला एकदम बेबंद आणि एकाकीपणाची भावना होती

Image:

Word-Image