Search Words ...

Abandoned Meaning In Marathi Abandoned मराठी अर्थ

Abandoned – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abandoned in Marathi

Abandoned = सोडून दिले

Synonyms of Abandoned in Marathi

सोडून दिले, बाजूला टाकले, टाकून दिले, बेपर्वा, निर्बंध नसलेला, रानटी, बेलगाम, आवेगपूर्ण, वेगवान,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abandoned

निर्जन किंवा टाकून दिले गेले आहे.

अनियंत्रित; निर्बंधित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abandoned Example Sentences

1. an abandoned car

एक बेबंद कार

2. a wild, abandoned dance

एक वन्य, बेबंद नृत्य

Image:

Word-Image