Search Words ...

Advocate Meaning In Kannada Advocate ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ

Advocate – ಪದದ ಅರ್ಥ (Meaning), ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (Definition), ವಿವರಣೆ (Explanation) ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (Examples) ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Meanings of Advocate in Kannada

Advocate = ವಕೀಲ

Synonyms of Advocate in Kannada

ಚಾಂಪಿಯನ್, ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಬಲ, ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿರಿ, ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ, ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತನಾಡಿ, ವಾದಿಸಿ, ವಾದಿಸಿ, ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಒತ್ತಿರಿ, ಲಾಬಿ, ಪ್ರಚೋದನೆ, ಪ್ರಚಾರ, ಸಂಗಾತಿ, ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುಮೋದನೆ, ಚೀಟಿ, ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವವ, ಬೆಂಬಲಿಗ, ಬೆಂಬಲಿಗ, ಪ್ರವರ್ತಕ, ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಘಾತಾಂಕ, ರಕ್ಷಕ, ಪೋಷಕ,

Category : ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ.

Explanation/ Defination of Advocate

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Advocate Example Sentences

1. they advocated an ethical foreign policy

ಅವರು ನೈತಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು

2. he was an untiring advocate of economic reform

ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿರಂತರ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು

Image:

Word-Image