Search Words ...

Accomplishment Meaning In Kannada Accomplishment ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ

Accomplishment – ಪದದ ಅರ್ಥ (Meaning), ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (Definition), ವಿವರಣೆ (Explanation) ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (Examples) ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Meanings of Accomplishment in Kannada

Accomplishment = ಸಾಧನೆ

Synonyms of Accomplishment in Kannada

ಕಾರ್ಯ, ಕಾರ್ಯ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶೋಷಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಧನೆ, ಕುಶಲತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಚಲನೆ, ಸ್ಟಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಮ್, ದಂಗೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹೊಡೆತ, ವಿಜಯ,

Category : ನಾಮಪದ

ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ.

Explanation/ Defination of Accomplishment

ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Accomplishment Example Sentences

1. the reduction of inflation was a remarkable accomplishment

ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿತವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ

Image:

Word-Image