Search Words ...

Accomplished Meaning In Kannada Accomplished ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ

Accomplished – ಪದದ ಅರ್ಥ (Meaning), ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (Definition), ವಿವರಣೆ (Explanation) ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (Examples) ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Meanings of Accomplished in Kannada

Accomplished = ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ

Synonyms of Accomplished in Kannada

ನುರಿತ, ನುರಿತ, ಪ್ರವೀಣ, ಕಲಾಕೃತಿ, ಮಾಸ್ಟರ್, ಪೂರ್ಣ, ಪ್ರವೀಣ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಪ್ರವೀಣ, ಚಮತ್ಕಾರ, ಚತುರ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಮರ್ಥ, ಉತ್ತಮ, ಸಮರ್ಥ, ಸಮರ್ಥ, ಸಮರ್ಥ, ಅನುಭವಿ, ಅನುಭವಿ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ, ವೃತ್ತಿಪರ, ಹೊಳಪುಳ್ಳ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಿತ , ಪಾರಂಗತ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಚತುರ, ಸಿದ್ಧ, ಸೂಕ್ತ, ಸೂಕ್ತ, ಕಲಾತ್ಮಕ,

Category : ವಿಶೇಷಣ

ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ.

Explanation/ Defination of Accomplished

ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ನುರಿತ.

ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Accomplished Example Sentences

1. an accomplished pianist

ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಪಿಯಾನೋ ವಾದಕ

Image:

Word-Image